TsarAnor 4.3 - program för släktforskning

En gentleman funderar på att ladda hem en startversion av TsarAnor

 
TsarAnor är ett svenskt släktforskningsprogram  för  persondatorer med operativsystemet Windows.

Det är utvecklat för att passa svenska förhållanden, speciellt vid användning av material som emanerar från svenska kyrkböcker och domstolsarkiv.

TsarAnor är utvecklat av TSAR Ekonomisystem AB och har inget med den ryske tsaren att göra.

De bärande idéerna  framgår av sidan Programöversikt.

Som exempel på nytänkande kan särskilt nämnas:

  • släktkod som hjälp att identifiera personer
  • hantering av källor som dokument vilka länkas till personer
  • unika möjligheter att selektera och sortera långa  listor på personer och dokument för att göra arbetet bekvämare när släktboken växer

De väsenligaste ändringarna från tidigare versioner framgår av sidan Nyheter. 

TsarAnor Start

3 släktböcker
100 personer per släktbok
400 dokument per släktbok

GRATIS


Ladda hem programmet här
 
TsarAnor

inga begränsingar av antalet
släktböcker
personer
dokument

500 kr inkl moms

Beställ licensnyckel
 

Norton 360
Skriv ut | Skapad med TSARWebb