Beställa licensnyckel för TsarAnor 4.1

TsarAnors försäljningschef, herr Efraim Kommers väntar på nya kunder.

 

Observera! Licensnyckel för tidigare versioner av TsarAnor fungerar även för TsarAnor 4.0

Leverans av licensnyckel med e-post
Om du har laddat ner TsarAnor Start och vill köpa programmet, så levererar vi en licensnyckel. Efter inläsning av denna kan programmet användas utan begränsning vad gäller antalet släktböcker samt antalet personer och dokument i varje släktbok. Du får vidare tillgång till personlig Support via E-post. Priset är 500 SEK inkl moms. För licensen gäller nedanstående:

Licensvillkor
Köparen/licenstagaren är medveten om att licensen endast gäller för personligt bruk och förbinder sig att inte kopiera programmet/licensnyckeln eller på annat sätt överlåta detsamma till tredje person. Licensen innebär dock rätt att ta säkerhetskopia för eget bruk .

Upphovsrätt - Programvaran ägs av TSAR Ekonomisystem AB och är skyddad av tillämplig nationell och internationell lag.

Ansvarsbegränsning -
TSAR Ekonomisystem AB´s ansvar för programvaran är begränsad till dess köpeskilling oberoende av anledning och konsekvenser.

Gör så här för att beställa licensnyckel:

Betala in 500 SEK på Bankgiro 5613-3150 och ange på betalningsanvisningen:

  • "TsarAnor"
  • Licenstagarens namn
  • Postadress
  • E-post adress

Så snart pengarna kommit oss tillhanda översänder vi en licensnyckel med E-post.

Observera!  Licenstagarens namn så som det angivits i beställningen ligger inlagt i licensnyckeln och därmed också i köparens programkopia.
 
Norton 360
Skriv ut | Skapad med TSARWebb